Wystawa cz.1 Zobacz Wystawa cz.2 Zobacz

KOMUNIKAT

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego informuje, iż pracownia naukowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową.

Z uwagi na skromne warunki lokalowe w pracowni naukowej może przebywać jednocześnie dwóch użytkowników. Termin i godzina wizyty ustalane są w porozumieniu z pracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 drogą telefoniczną lub mailową

Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową. Kontakt telefoniczny – (22) 55-33-005, (22) 55 20 313.

archiwumuw@adm.uw.edu.pl archiwum@adm.uw.edu.pl

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego

gromadzi i udostępnia dokumentację wytworzoną przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu. Przechowuje także spuścizny osób związanych z uczelnią.

Rada Archiwum UW – Przewodnicząca prof. dr hab. Alicja Kulecka

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego ma dwie siedziby:

Dokumentacja studencka z lat 1915-1939, powojenne akta studentów WL, WFARM, WWET, WTK, WTK i STP oraz akta ogólne Uniwersytetu znajdują się:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (oficyna Pałacu Potockich wejście E)
tel. (22) 55 20 313; faks (22) 55 20 317
mail: archiwumuw@adm.uw.edu.pl
Czytelnia naukowa: poniedziałek-piątek w godz. 9:00-14:00 (w sierpniu nieczynna)

Dyrektor Archiwum - mgr Krzysztof Pilecki
mail: kpilecki@adm.uw.edu.pl

Dokumentacja studencka, przewody doktorskie, habilitacyjne, profesorskie oraz akta osobowe po 1945 roku znajdują się:
02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 14 p. 13
tel. (22) 55 33 005, faks (22) 55 33 009
mail: archiwum@adm.uw.edu.pl
Czytelnia naukowa: poniedziałek-piątek w godz. 9:00-14:00 (w sierpniu nieczynna)

Zastępca dyrektora - Barbara Krzyżanowska


Główna   O Archiwum   Zasób   Udostępnianie   Akty normatywne   Praktyki studenckie   USOS  Deklaracja dostępności


Copyright © 2011 Archiwum UW™