Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego

gromadzi i udostępnia dokumentację wytworzoną przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu. Przechowuje także spuścizny osób związanych z uczelnią.

Rada Archiwum UW – Przewodniczący prof. dr hab. Sławomir Gawlas

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego ma dwie siedziby:

Dokumentacja studencka z lat 1915-1939, powojenne akta studentów WL, WFARM, WWET, WTK, WTK i STP oraz akta ogólne Uniwersytetu znajdują się:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. (22) 55 20 313; faks (22) 55 20 317
mail: archiwumuw@adm.uw.edu.pl
Czytelnia naukowa: poniedziałek-piątek w godz. 9:00-14:00 (w sierpniu nieczynna)

Dyrektor Archiwum - mgr Krzysztof Pilecki
mail: kpilecki@adm.uw.edu.pl

Dokumentacja studencka, przewody doktorskie, habilitacyjne, profesorskie oraz akta osobowe po 1945 roku znajdują się:
02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 14 p. 13
tel. (22) 55 33 005, faks (22) 55 33 009
mail: archiwum@adm.uw.edu.pl
Czytelnia naukowa: poniedziałek-piątek w godz. 9:00-14:00 (w sierpniu nieczynna)

Zastępca dyrektora - Barbara Krzyżanowska
Kierownik Oddziału Udostępniania - Alicja Łabęda


Główna   O Archiwum   Zasób   Udostępnianie   Akty normatywne   Praktyki studenckie   USOS


Copyright © 2011 Archiwum UW™